Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...Yüzümü dergaha tuttum ya ganî perverdigâr
Derdime derman eriştir ya ganîperverdigâr
Her ne derde mübtelâ olsa kamu halkı cihân

Senden ister derde derman ya ganîperverdigâr
~ ~ ~

{ Ganî: çok zengin, hiçbirşeye muhtaç olmayan }
~ ~ ~
Bilvesile hicri yeni yılınızı kutlar, hayırlar getirmesini dileriz.

Güzel bi münacatla başlangıç yapmış olalım.

Rabbim maddi manevi bütün ihtiyaçlarımızı gidersin inşa

Ganî ismi hürmetine.

vesselam