Allah Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:


Dünya, müminin zindanı, kâfirin cennetidir.


Ebû Hureyre radıyu anh. Müslim.