RAMAZAN NEDİR? ANLAMI VE ÖNEMİ

• Ramazan Nedir?
İbadetler belirli vakitlerde yapılır. Farz olan orucun vakti Ramazan ayıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Ramazan ayının taşıdığı özellikler şunlardır:
İnsanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan Rabbimizin son mesajı yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu ayda yeryüzüne inmeye başlamış ve böylece insanlık için yepyeni ve mutlu bir dönem başlamıştır.
Bu gerçek, Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir: “Ramazan ayı ki onda Kur’an, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi.”
Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başladığı için bu ay, bir anlamda Kur’an ayıdır.
Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimize getiren büyük melek Cebrail, her yıl Ramazan ayında Peygamberimize gelir ve o güne kadar nazil olan Kur’an ayetlerini karşılıklı olarak birbirlerine okurlardı.
Hz. Muhammed Aleyhisselâm’a peygamberlik görevi bu ayda verilmiştir. Mekke yakınlarındaki Hira mağarasında “oku” emri ile başlayan ilk Kur’an ayetlerini Hz. Muhammed’e tebliğ eden büyük melek Cebrail (a.s.) daha sonra ona “Sen Allah’ın Resûlüsün (Peygamberisin) ben de Cebrailim” diye hitap ederek onun insanlığın kurtuluşu için peygamber olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de bildirilen ve mü’minlere Allah’ın en büyük lütuf ve ikramlarından biri olan “Kadir Gecesi” de bu ayın içindedir. İslâm’ın beş şartından biri olan, insanı nefsinin aşırı arzularından ve maddî ihtiraslardan kurtarıp yücelten ve âdeta melekleştiren oruç ibadeti, bu aya tahsis edilmiştir.
Ramazan gecelerinde cemaatin büyük bir coşku ile kıldığı teravih namazı da bu aya mahsus bir ibadettir. Oruçlunun derin bir huzur ve manevî zevk duyduğu sahur ve iftar sofraları da bu aya ayrı bir anlam kazandıran özelliklerdir.

Öyle ise Ramazanın bize getirdikleri dersleri ve vermek istediği ruhu özetleyelim:

1- Ramazan ayı: İslam�ın adeta özetidir. Çünkü Ramazan�da, iman var, Kur�an var, pratik olarak nasıl tutulacağını bizzat yaşayarak bizlere öğreten, Rasulullah (s.a.v) var. İslam�da işte bunlar da özetlenmektedir.

2- Ramazan ayı: Bir yılın finali ve özetidir. Onun için onbir ayın sultanı denilmektedir. Hem ibadet bakımından, hem sevap bakımından, hem de ümmet ruhunun gelişmesi ve yaşanması bakımından müslümanlar, bu ayda nerdeyse onbir aya bedel bir kulluk icra ederler. Zira bu ayda sadece bir gece var ki, bin aydan hayırlıdır ve o gece, Kadir gecesidir.

3- Ramazan ayı: Kur�an ayıdır. Kurtuluş reçetesi olan, yaradanın kullarına hediyesi ve mesajı olan Kur�an-ı Kerim, işte bu ayda indirilmiştir. İşte onun için bu ay, Kur�an�la barışma ayıdır, Kur�an�ı öğrenme ve çokca okuma ayıdır, Kur�an etrafında buluşma, birleşme ve bütünleşme ayıdır, henüz Kur�anla buluşamamış ve tanışamamış olanlarla buluşturma ve tanıştırma ayıdır. Aslında bu günün insanları, onu arıyor fakat önünde o kadar engel var ki, hepsini aşıp da aradığını bulmakta muvaffak olamıyor. Belki de bir vesile lazımdır, ne mutlu Kur�an davasına hizmet edip te insanların onunla tanışmasına vesile olanlara. İşte onun için, Kur�an�ı bizlere emanet eden peygamberimiz (s.a.v): �En hayırlınız, Kur�an�ı öğrenen ve öğreteninizdir�� buyurmuşlardır.

4- Ramazan ayı: Ümmetin ayıdır. Rasulullah (s.a.v.) efendimiz, böyle buyuruyor. Çünkü bu ayda ümmet birleşiyor, bütünleşiyor. Bu ayda ümmet yardımlaşıyor, dayanışma içerisine giriyor, İslam kardeşliği ruhu perçinleşiyor, ümmetin binlerce kilometre uzaklardaki parçası olduğu halde iftar sofrasında sıcak bir çorba bulamayan, üstelik tabiî Afetlerden, kötü yönetimler neticesinde ekonomik sıkıntı yaşayan, daha da acı olanı zulüm ve baskı altında feryad eden, veya evleri başlarına yıkılan nice insanların hatırlanarak, maddî ve manevî olarak İslam kardeşliği görevinin yerine getirilmesini gerektiren aydır bu ay. Zira Peygamber efendimiz (s.a.v) �Ümmetimin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir,�� buyurmuşlardır.

5- Ramazan ayı: Oruç ayıdır. Oruç ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar aç ve susuz kalmaktan ibaret bir ibadet değildir. Oruç, bütün organlarla tutulması gereken bir ibadettir. Ayeti kerimedeki ��korunasınız�� ifadesi işte bunun içindir. Yani, ellerin yanlış iş yapmaktan korunması, ayakların yanlış yerlere gitmekten korunması, dilin gıybet, kötü söz, boş kelâm ve kalp kırıcı ifadeler gibi orucun ruhuna ters düşecek şeylerden korunması, gözlerin haramdan korunması ve kulakların da hak ve hakikatler dışındaki seslerden korunmasıyla, yani bütün organlarla tutulursa oruçtan maksat hasıl olur.

6- Ramazan ayı: Disiplin ve nefsi terbiye ayıdır. Müslümanlara disiplin öğreten, neyi yiyip neyi yemeyeceğini, ne zaman yiyip ne zaman yemeyeceğini öğreten, en öfkeli anında bile ağzından sorumsuzca ve ulu orta sözler söylememeye alıştıran�Allah�ım ben oruçluyum�� dedirterek nefsi dizginleten, yani nefsi terbiye ettiren aydır, Ramazan ayı. Böylece oruçlu müslüman, güzel ahlak ile süslenir, kişiliği gelişir, şahsiyeti güçlenir ve karakteri güzelleşir.

7- Ramazan ayı: Muhasebe ayıdır. Ramazanla birlikte müslüman, bir yıllık muhasebesini yapar, nerede yanlış yaptım? Kendime, aileme, çocuklarıma, komşularıma ve diğer insanlara karşı, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir komşu, bütün insanlarla iyi geçinen bir insan, yani iyi bir kul, iyi bir müslüman olabiliyor muyum? sorularının cevabını ve hesabını gözden geçirir, ek*****liklerini gidermek için çalışır.

8- Ramazan ayı sabır ayıdır: Bu ayda mü�min kişi en çekici ve nefse çok tatlı gelen nimetlerden sakınıyor, haramlar karşısında sabır gösteriyor, ne kadar sıkıntı ve sorun olsa sabrediyor. Bu da, orucun yeme içme gibi nimetlere karşı oruçlu olmanın ötesinde bir mana ifade eder ki iş*te orucun ruhu ve esprisi de budur.

9- Ramazan ayı: Rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan ayını tarif ederlerken ��Başı rahmettir, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluştur,�� buyurmuşlardır.

10- Ramazan ayı: Şeytanların bağlanıp, cennet kapılarının açıldığı aydır. İnsan,dünyada, şeytan ve avanelerinin tuzaklarına düşmeyip, dünyadaki varlık nedeni olan kulluk vazifelerini yerine getiririrse onun dünya yolculuğunun son durağı cennet ve Cemâlullah�ı görmek olacaktır. Rasulullah (s.a.v.) efendimiz buyuruyorlar: �Oruç tutana iki sevinç vardır:1 - İftar ettiğinde. 2-Rabbi ile buluştuğunda.�

11- Ramazan ayı: Zekat ve fitre ayıdır. Müslümanlar bu ayda sevabın diğer aylardakinden kat, kat fazla olduğunu bildikleri için, zekatlarını bu ayda vermeyi tercih ediyorlar. Ameller niyete göredir, Allah (c.c.) niyetlerini ve tercihlerini mübarek eylesin. Ancak bir hatırlatmayı da bu vesile ile yapmadan edemeyeceğim. O da şudur ki, Allah (c.c.) Zekat ibadetini kulları arasında sosyal dengeyi sağlamak için farz kılmıştır. Rızkı kulları arasında taksim eden Allah (c.c.) kimini fakir kılarak imtihana tabi tutmuş, kimini de zengin kılarak malının zekatını vermekle mükellef kılıp, imtihana tabi tutmuştur. Onun içindir ki, zekatın ruhuna ve gayesine uygun olabilmesi için, gerçekten ona muhtaç olanlara verilmesi elzemdir. Dünya üzerinde bir lokma ekmeğe muhtaç olan o kadar insan var ki, hatta açlıktan ölen insanların haddi hesabı yoktur. Bunu içindir ki, yüce Rabbimize hamdolsun, yıllardan beri, ellinin üzerinde ülkeye zekat, fitre, kurban ve diğer insanî yardımları başarıyla sürdüren İsviçre İslam Toplumu Millî Zekat-Fitre Kampanyasına katılmak önemlidir.

12- Ramazan ayı bir okuldur, üniversitedir, fakültedir, medresedir. Evet bu ay öyle bir okuldur ki, kurucusu bizzat Allah�tır. (c.c.) Hem maddî hem de manevî hastalıklardan kurtulmaları için, Allah�ın kullarına bir armağanı, bir hediyesi ve bir lutfudur. Onun kıymetini anlatmak için, bünyesinde barındırdığı sadece bir gecenin bin aydan hayırlı bir gece olduğunu söylememiz herhalde yeterli olacaktır.
Allah, nice Ramazanları hakkıyla idrak ve ihya etmeyi nasib eylesin.

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN